Sediu social: Sat Epureni, com. Duda-Epureni, jud.Vaslui

Cod de identificare fiscală: 6575601

Număr de ordine în registrul comerţului: J37/911/1994

Număr dosar: 4934/89/2012

Tribunalul: Vaslui

Sentinta insolventa:

Sentinta faliment: sentinţa civilă nr.311/F/05.03.2013

Procedura: In faliment

Comunicate:


COMUNICATE

Acest site foloseste cookies. Nota de informare cu privire la prelucrarea datelor.