Sediu social: Vaslui, str. Mihai Viteazu bl. 275, sc. B, jud.Vaslui

Cod de identificare fiscală: 2431832

Număr de ordine în registrul comerţului: J37/388/1991

Număr dosar: 426/89/2012

Tribunalul: Vaslui, Secţia civilă

Sentinţă insolvenţă: Prin încheierea civilă nr. 25/F/29.02.2012

Sentinţă plan de reorganizare:  Prin sentinţa civilă nr. 669/F/03.07.2013

Sentinţă faliment:

Sentinţă de închidere:

Procedură: În reorganizare judiciară

Comunicate:


COMUNICATE

Acest site foloseste cookies. Nota de informare cu privire la prelucrarea datelor.