Sediu social: Huşi, str. Al. Giugaru, bl. 7, sc. B, ap. 17, Parter, Jud. Vaslui,

Cod de identificare fiscală:  839305,

Număr de ordine în registrul comerţului:J 37/210/1991

Număr dosar: 1063/89/2013

Tribunalul: Vaslui, Secţia civilă

Sentinţă insolvenţă: Prin încheierea civilă nr. 15/F/27.02.2013

Sentinţă plan de reorganizare:

Sentinţă faliment:

Sentinţă de închidere:

Procedură: În insolvenţă

Comunicate: Comunicate MARCOMI


COMUNICATE

Acest site foloseste cookies. Nota de informare cu privire la prelucrarea datelor.