teren categoria de folosinţă arabil (conf. Extras Carte Funciară), S = 784,00 m2 având nr. cad. 860/1, înscris în Cartea Funciară nr. 62449 a com. Rediu, jud. Iaşi;
construcţie cu destinaţia de locuinţă, Sc = 112,79 m2, având nr. cad. 860/1-C1 înscrisă în Cartea Funciară nr. 62449 a com. Rediu, jud. Iaşi.

Cereri de participare la licitaţie