• proprietate imobiliară situată în Vaslui suburbia Moara Grecilor strada
  Gheorghe Doja 5 judeţul Vaslui număr cadastral 251 Carte Funciară 70242, compusă din: teren
  suprafaţă 10.982,52 mp (măsurată 10.983 mp, număr cadastral 251; 251/2/1; 251/3; 251/4/1; 251/9;
  251/12/5; 251/12/6; 251/14; 251/16/1; 251/17; 251/18; 251/19), clădire abator 251/3 C29 s = 531,93
  mp, grajd 251/4/1 C33 s = 124 mp, grajd 251/4/1 C34 s = 128,78 mp, cameră site s = 17,65 mp,
  depozit oase şi piei s = aproximativ 75 mp, împrejmuire, bunuri mobile (dotări abator), autoutilitară
  VW LT 46

Cereri de participare la licitaţie