• Baracă fasonată OB ac = 623,70 m2; Depozit var pastă ac = 36 m2; Platformă
  betonată ac = 358,18 m
  2 cale acces; Teren cc s = 981,88 m2 Vaslui strada Metalurgiei 8 nr.cad.
  923/2/2
 • Teren cc s = 9.592,48 m2 Vaslui strada Metalurgiei 8 nr.cad. 923/2/3/5
 • Teren cc s = 1.347 m2 Vaslui strada Metalurgiei 8 nr.cad. 924

 • proprietate imobiliară situată în Vaslui suburbia Moara Grecilor strada
  Gheorghe Doja 5 judeţul Vaslui număr cadastral 251 Carte Funciară 70242, compusă din: teren
  suprafaţă 10.982,52 mp (măsurată 10.983 mp, număr cadastral 251; 251/2/1; 251/3; 251/4/1; 251/9;
  251/12/5; 251/12/6; 251/14; 251/16/1; 251/17; 251/18; 251/19), clădire abator 251/3 C29 s = 531,93
  mp, grajd 251/4/1 C33 s = 124 mp, grajd 251/4/1 C34 s = 128,78 mp, cameră site s = 17,65 mp,
  depozit oase şi piei s = aproximativ 75 mp, împrejmuire, bunuri mobile (dotări abator), autoutilitară
  VW LT 46

 • Teren intravilan, S = 6.596 m2; Magazie materiale; Atelier reparaţii şi brutărie; Cantina C5;  Locuinţă de serviciu P+1E; Clădire depozit situate in mun. Vaslui, situat pe str. Metalurgiei nr. 2, jud. Vaslui

 • Teren intravilan, S = 6.596 m2; Magazie materiale; Atelier reparaţii şi brutărie; Cantina C5;  Locuinţă de serviciu P+1E; Clădire depozit situate in mun. Vaslui, situat pe str. Metalurgiei nr. 2, jud. Vaslui

 • Lot situat în Vaslui, str. Gh. Doja, nr. 5, jud. Vaslui, compus din:
  - Teren intravilan - categorie de folosinţă curţi construcţii - în suprafaţă de 2.770 mp, având număr cadastral 79986.
  - Construcţie C1 în suprafaţă construită de 1.985 mp, având nunăr cadastral 79986-C1;

 • Construcţie finalizată în procent de aproximativ 66%, P+E+M, suprafaţă construită la sol aproximativ
  441 mp, suprafaţă construită desfăşurată aproximativ 1.291,08 mp, situată la punct Văcărie extravilan
  comuna Munteni de Jos judeţul Vaslui
 • Teren arabil – 4.700 mp din acte (4.584,52 mp real măsuraţi) număr cadastral 824 T2 P39/1 punct Văcărie, extravilan comuna Munteni de Jos judeţul Vaslui

Cereri de participare la licitaţie

Acest site foloseste cookies. Nota de informare cu privire la prelucrarea datelor.
Afla mai multe informații aici! Ok