• Activ funcţional situat în Comăneşti, str. Combinatului nr. 94, jud. Bacău, număr cadastral 2720, Cartea funciară nr. 61107 a UAT Comăneşti compus din: teren în suprafaţă de 5.996 mp; hală de producţie, Scd = 2.082 mp; cabină poartă, Scd = 20 mp; alee betonată în suprafaţă de 1.352,71 mp; împrejmuire în suprafaţă de 448,48 mp -preţ total de 1.129.460 lei

  • Hală producţie şi teren intravilan localizată în sat Drânceni, com.Drânceni, jud.Vaslui având nr.cad.65 CF nr.70052 a loc.Drânceni compusă din: Hală de producţie C1 P+M suprafață construită= 871,87 mp, construită desfășurată = 1.751,58 mp suprafață utilă= 1.535,34 mp, Teren intravilan în suprafață de 2.494,08 mp

Cereri de participare la licitaţie